0181-662702

Tarieven & betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de overheid is vastgesteld.

Vragen over uw rekening?

De tandarts in onze praktijk is liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom kunt u voor vragen over uw nota contact met de praktijkmanager opnemen. Dat kan bij voorkeur per email via info@mondzorgheenvliet.nl, of telefonisch via 0181-662702.

Algemene betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

KNMT betalingsvoorwaarden

In de meeste gevallen sturen wij de nota naar uw zorgverzekeraar. Voor het deel van de kosten dat u zelf moet betalen, ontvangt u van hen óf van ons een factuur. Dat verschilt per zorgverzekeraar.

De factuur die u krijgt van de praktijk kunt u op de volgende wijze betalen:

  • contant
  • via automatische incasso (u kunt hiervoor een formulier aanvragen via info@mondzorgheenvliet.nl)
  • via bankoverschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar informatie over tandartsverzekeringen.

Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg

Hieronder vindt u een link naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij stellen jaarlijks de tarieven voor tandheelkundig zorg vast.

NZa Tarieven Tandheelkundige Zorg

Contact info

Gouwershoeck 2
3218 XL Heenvliet
0181-662702
info@mondzorgheenvliet.nl
www.mondzorgheenvliet.nl

Openingstijden

Maandag: 07:45 tot 17:15
Dinsdag: 07:45 tot 17:15
Woensdag: 07:45 tot 17:15
Donderdag: 07:45 tot 17:15
Vrijdag: 07:45 tot 17:00
Zaterdag: Op afspraak

Pauze Ma-Do: 12:00 tot 13:15