0181-662702

Behandelingen

Indien er problemen in uw mond worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur (en eventueel de kosten) van de behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie op de website: www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op relatief korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het maken van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan de begroting van de kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf € 250,00. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 8 weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij proberen zo veel mogelijk gespecialiseerde behandelingen in onze praktijk uit te laten voeren door tandarts-specialisten die daarvoor special naar ons toe komen.
De tandarts zal u indien nodig verwijzen naar zijn collega´s voor onder meer kaakchirurgie of gnathologie.

Patiëntendossier

De informatie over uw mondgezondheid en de historie van de behandelingen slaan wij op in uw dossier in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw schriftelijke (email)verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw mond. Enkele belangrijke aspecten zijn: op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren of ragen en regelmatige controle van uw gebit door onze mondzorgverleners. Wij sturen u bericht als het weer tijd is voor uw periodieke controle. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over preventie.

Onze behandelingen

Kinder tandheelkunde

In onze praktijk zijn kinderen meer dan welkom. Meekomen tijdens de controle van de ouders of broers en zussen is meestal het beste moment om kennis te maken met de tandarts. Het voordeel van op jonge leeftijd naar de tandarts gaan ligt in het feit dat het kind went aan de nieuwe omgeving en de tandarts en zo vertrouwen opbouwt. Voor behandelingen nemen wij onze tijd en leggen alle stappen die wij gaan doen aan uw kind uit.

Kinderen worden op een vriendelijke en prettige manier benaderd waardoor ze zich op hun gemak zullen voelen. Angst voor de tandarts zal hierdoor tot het verleden behoren.

Door ervaring is gebleken dat de juiste benadering bij het behandelen van kinderen tot een zeer positief resultaat kan leiden. Kinderen komen dan ook graag naar de tandarts en laten met trots hun mooie tanden zien!

Estetische tandheelkunde

Naast het goed functioneren van uw gebit wordt er tegenwoordig ook veel aandacht besteed aan de esthetiek. Wat is er mooier dan een gaaf en natuurlijk ogend gebit? Met de laatste technieken kunnen wij een bijdrage leveren aan uw zelfvertrouwen, kunst is niet meer van echt te onderscheiden. Praten en lachen kan weer zorgeloos en spontaan! Esthetische tandheelkunde kan onder andere gebruik maken van facings, kronen, het bleken van tanden en orthodontie.

Orthodontie

Onze jeugdige patiënten leggen we graag uit hoe het gaat met orthodontie (behandelingen met het dragen van een of meer beugels).

Als jouw tanden en kiezen scheef staan, kan het zijn dat de tandarts je voorstelt een beugel te gaan dragen. Wat gaat er dan gebeuren?
Tijdens het eerste gesprek met de tandarts kijkt hij eerst zorgvuldig naar je gebit en alles wat daar mee te maken heeft. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste onderzoek. Er worden dan foto’s gemaakt en we maken een afdruk van je gebit.
In sommige gevallen zal de tandarts je naar een orthodontist doorverwijzen.

Nadat de tandarts de foto’s en afdrukken heeft beoordeeld, stelt hij een behandelplan op en kom je terug (met één of beide ouders) om de behandelmogelijkheden te bespreken. Hoe krijgen we alle tanden en kiezen netjes op een rij? We kijken welke beugel je moet dragen, wanneer en hoe lang. Er zijn heel veel verschillende beugels. Het behandelplan en de kosten hiervan zullen we uitgebreid met jou en je ouders bespreken. Alle vragen die jullie hebben over beugels kun je ons stellen. Daar is alle tijd voor.

Daarna begint de orthodontiebehandeling met een beugel. Regelmatig kom je terug voor controle. Soms moeten we dan de beugel wat strakker zetten. Na verloop van tijd staan je tanden en kiezen recht en je kaken netjes boven elkaar. Dat kan wel twee of drie jaar duren. Als alles eenmaal staat zoals het hoort, moet je nog een tijd ‘s nachts een beugel dragen. Dat is nodig, omdat anders je tanden weer naar hun oude plekje terug zouden kunnen schuiven. Als alles goed gaat kom je na een aantal jaren van nacontrole, weer gewoon voor de halfjaarlijkse controle bij ons. Je hebt dan een recht gebit waarmee je goed kan praten en eten. En de behandeling met een beugel heeft er voor gezorgd dat je gebit er nu mooi uitziet! Want dat is natuurlijk ook belangrijk.

Prothese

Een uitneembare prothese (kunstgebit) is één van de meest gebruikte oplossingen voor het vervangen van ontbrekende tanden. Protheses kunnen worden toegepast bij het ontbreken van een aantal tanden of kiezen; een partiële prothese, of bij het ontbreken van alle tanden en kiezen; een volledige prothese (kunstgebit). De kwaliteit en het uiterlijk van protheses zijn tegenwoordig veel beter dan vroeger. Vaak valt het vrijwel niet op dat iemand een prothese draagt. Ook bestaat er de mogelijkheid om voor een klikgebit te kiezen. Dat is een volledige prothese die bevestigd wordt op implantaten om zo voor een nog beter draagcomfort te zorgen.

Wortelkanaal behandeling

Een wortelkanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling genoemd, is een tandheelkundige bewerking, waarbij de pulpa (het bindweefsel met bloedvaten en zenuwen) van het wortelkanaal van een tand of kies verwijderd wordt. De ontstane ruimte wordt schoongemaakt en opgevuld. Het gat dat de tandarts in de tand of kies heeft moeten maken wordt daarna gevuld. Voor de gehele behandeling zijn meestal twee afspraken nodig.

Na genezing van de ontsteking is het mogelijk dat er een kroon geplaatst moet worden om de tand of kies te beschermen.

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling, en zal meerdere bezoeken bij de tandarts met zich meebrengen.

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug en is daar door ook weer stabieler.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte door een ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op de pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of -kiezen die op de plaats van de open ruimte komen en deze weer opvullen.

Implantaten

Een implantaat lijkt op een titanium schroefje en is te vergelijken met een kunstwortel, welke op de plaats gezet kan worden van de wortel van de tand of kies die in uw gebit verloren is gegaan. Van veel implantaten is het titanium oppervlak ruwer gemaakt, wat de botgroei rondom het implantaat versnelt en waardoor deze na de inheling ook vaster in het bot zal zitten. Tegenwoordig helen de implantaten in ongeveer 98% van de gevallen met succes in. Bij o.a. botherstel-operaties en implanteren bij rokers en diabeten liggen deze percentages mogelijk wat lager. Uit onderzoek blijkt nu dat de tienjaarsoverleving van implantaten tussen de 90 en 95% ligt.

De lengte en doorsnede van het implantaat zal gekozen worden aan de hand van de hoeveelheid beschikbaar bot, maar tevens zal de implantoloog de diameter laten afhangen van het te vervangen gebitselement. Een ondersnijtand zal met een smal implantaat vervangen moeten worden en een kies zal idealiter met een breder implantaat vervangen worden. Mocht de breedte van de kaakwal niet voldoende zijn dan bestaan er nog mogelijkheden om deze te verbreden. Over het algemeen hebben de implantaten een doorsnede tussen de 3 en 6 mm en de lengten variëren ongeveer tussen de 6 en 16 mm.

Controle

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Gedurende dit bezoek bekijkt uw tandarts de binnenkant van uw mond van alle kanten.

Hij kan bijvoorbeeld aan de kleur van uw tanden en kiezen zien, of er een gaatje dreigt te ontstaan, of dat een al eerder hersteld gaatje toch groter is geworden onder de vulling. Is dat het geval, dan kan het nodig zijn om eerst een röntgenfoto te maken. In geval van kronen en bruggen kijkt uw tandarts of de randen goed aansluiten en er geen lekkages zijn. De tandarts onderzoekt ook of uw tandvlees gezond is en neemt de dagelijkse mondverzorging met u door. Tevens worden er eens in de twee à drie jaar controlefoto’s gemaakt.

Wanneer tijdens de controle blijkt dat er iets aan uw gebit of tandvlees moet worden gedaan, dan wordt er tijd gereserveerd voor een nieuwe afspraak.

Contact info

Gouwershoeck 2
3218 XL Heenvliet
0181-662702
info@mondzorgheenvliet.nl
www.mondzorgheenvliet.nl

Openingstijden

Maandag: 07:45 tot 17:15
Dinsdag: 07:45 tot 17:15
Woensdag: 07:45 tot 17:15
Donderdag: 07:45 tot 17:15
Vrijdag: 07:45 tot 17:00
Zaterdag: Op afspraak

Pauze Ma-Do: 12:00 tot 13:15